Din lön som sjuksköterska bestäms av dessa faktorer

Sjuksköterskeyrket är ett av flera viktiga yrken inom den svenska vården. Efterfrågan på duktiga och medkännande sjuksköterskor är för tillfället väldigt hög. Därför kan du ofta få en ganska bra lön som sjuksköterska. Det är helt enkelt din arbetsmarknad och du kan därmed i hög utsträckning påverka lönenivån för egen maskin.

Men vilka är egentligen de olika faktorer som påverkar lönesättningen? I denna artikel utforskar vi de faktorer som driver din lön uppåt respektive nedåt. Fortsätt att läsa för att få inblick i vilka dessa faktorer egentligen är!

Två viktiga faktorer som bestämmer din lön som sjuksköterska

Hur hög din lön som sjuksköterska är beror som sagt på en rad olika faktorer. Lönen sätts nämligen dels på individuell basis utifrån ett antal olika aspekter som du själv har möjlighet att påverka och styra över. Sedan finns det även en allmän del av lönen som påverkas av de lite bredare penseldragen på arbetsmarknaden, såsom den rådande konjunkturen och den allmänna avtalsrörelsen.

Generellt sett är dock dessa några av de viktigaste faktorerna:

  • Utbildning och erfarenhet. I Sverige, likt i många andra länder runt om i världen, har din utbildning och erfarenhet av sjuksköterskeyrket en stor betydelse för lönesättningen. Därmed är detta en av de faktorer som i allra högst utsträckning påverkar din lön som sjuksköterska i vården. Om du har en högre utbildning och/eller en längre erfarenhet av yrket kan du generellt sett räkna med att få en lite högre lön jämfört med dina kollegor.
  • Specialistkompetens. Har du dessutom en specialistkompetens kan du räkna med att få en än högre lön jämfört med kollegorna. Så är bland annat fallet om du har specialiserat dig till att arbeta som akutsjuksköterska eller skaffat dig någon annan specialistkompetens. Då kan du ofta tjäna bättre än vad de sjuksköterskor som arbetar mer generellt gör. Detta beror på att det finns en stor efterfrågan på yrkespersoner inom vården med specialistkompetens samt att det krävs en del för att få en sådan.

Dessa är två av de viktigaste faktorerna men det finns naturligtvis fler lönedrivande faktorer att ta i beaktande. Genom att få en förståelse för dessa kan du enklare förstå varför du ligger på den lönenivå som du för nuvarande gör.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.